אסיפה כללית של עמותת המקור לשנת 2009

עמותת המקור תארוך אסיפה כללית ביום ראשון ה-20 בדצמבר – באולם
הולצבלט 007 במסדרון הבניין למדעים מדוייקים באוניברסיטת תל אביב בשעה 18:00.

על סדר היום באסיפה:

1. אישור הדו"ח הכספי השנתי.

2. בחירת חברי הועד החדש.

3. בחירת חברי ועדת הביקורת החדשים.

ראוי לציין שכדי להצביע, לבחור, ולהיבחר עליכם להיות חברי עמותת המקור. כל ידיד
שתרם לדעתו מספיק לתוכנה החופשית ופתוחת הקוד זכאי להגיש בקשה להיות חבר העמותה,
מה שמקנה לו את הזכות להצביע ולהיבחר. יש להגיש את הבקשה עד לאסיפה על ידי שליחת
הודעת דואר אלקטרוני לועד – [email protected] .

ראוי לציין שמי שלא יבוא לפגישה, לא ישפיע על ההצבעה. ניתן להצהיר על רצונכם
להגיש את מועמדותכם לועד ולועדת הביקורת עד לאסיפה על-ידי שליחת דוא"ל לרשימת
הדיוור של העמותה – [email protected] או לחלופין בזמן הפגישה.

בכבוד רב,

ועד המקור