סיכום אסיפה כללית לשנת 2009

ערב ליום ראשון ה- 20 בדצמבר 2009 התכנסו חברי עמותת המקור לאסיפה הכללית השנתית.

באסיפה אושר הדו"ח הכספי לשנת 2008 ונבחרו חברי העמותה למוסדות השונים, ולהלן התוצאות:

חברי ועד:

  • דורון אופק
  • רם און אגמון
  • ליאור קפלן
  • אייל לוין

חברי ועדת ביקורת:

  • אדיר אברהם
  • שלומי פיש
  • דותן מזור

סיכום מפורט ניתן למצוא בפרוטוקול בפורמט PDFODT או בוויקי של המקור.

הדו"ח הכספי לשנת 2008 זמין בפורמט ODT ו- PDF.

עמותת המקור מודה לנדב ויניק שכיהן במשך 3 שנים כחבר ועד, ולאסף ברטוב על כהונתו כחבר ועדת ביקורת בשנה האחרונה.