קבוצות עבודה חדשות

עמותתר המקור פותחת קבוצות עבודה בנושאים בהם היא רואה חשיבות להצגת עמדה של הקהילה. שני הנושאים הראשונים הינם מול גופי הממשלה:

עיקר הפעילות של קבוצות העבודה מרוכזת בויקי של העמותה, וזאת כדי לאסוף חומרים ולייצר את ניירות העמדה הנדרשים. וועד העמותה קורא לקהילת התוכנה החופשית להצטרף לקבוצות העבודה לתרום הערות ותוספות.