נייר עמדה בנושא פורמט קבצים לבקשות פטנטים

בעקבות הודעה בעניין בקשות לפטנט הכוללות מעל 200 עמודים שפרסם רשם הפטנטים ובו מוצגת כוונה לחייב שימוש בקבצי Word, הגישה העמותה נייר עמדה לרשם הפטנטים בה היא מציגה את הבעתיות של שימוש במושג "קובץ Word" כתיאור של פורמט מסמכים. בנוסף, העמותה טוענת כי על הרשם לבחור בתקן מסמכים פתוח ובעל מספר מימושים כדוגמת OpenDocument.

מתוך נייר העמדה:

לדעתנו, על הרשם לציין פורמט שעבר תקינה אצל גופי התקינה הבינלאומיים, כדוגמת ISO ולא לבצע הגדרה של "הפורמט" על פי התוכנה שיוצרת את הקבצים. זאת במטרה להבטיח כי לא תהיה תלות בתוכנה זאת או אחרת (לרבות גרסה ספציפית) כדי לעמוד בדרישות הרשם.

[…]

לדעתנו על הרשם להישאר בשימוש בתקן ה-PDF כדוגמת הרשות האמריקאית, ואם ירצה לתמוך בתקן נוסף, עליו לבחור בתקן פתוח הנתמך על ידי מגוון רב של תוכנות באופן שלא תווצר תלות בתוכנה זאת או אחרת כדי ליצור ולקרוא את המסמכים. בחירה בפורמט קבצים שאינו פתוח או בתוכנה קניינית מהווים הגבלה על הציבור.

יש לציין כי זהו נייר העמדה השני שהעמותה מגישה השנה לרשם הפטנטים. הנייר הקודם עסק בפטנטים בתוכנה.