אסיפה כללית שנתית לשנת 2011

עמותת המקור תערוך אסיפה כללית ביום חמישי ה-17 בפברואר בשעה 18:30. אסיפה תתקיים בשנקר, בי"ס גבוה לעיצוב והנדסה, בניין פרינק, חדר 304. פירוט לגבי דרכי הגעה (רכבת, אוטובוס ורכב פרטי) ניתן למצוא באתר של שנקר.

על סדר היום באסיפה:

  1. אישור דוח מילולי לשנת 2007 (השלמה עבור ניהול תקין של העמותה).
  2. אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2010.
  3. בחירות לועד ולועדת הביקורת.
  4. אישור מורשי חתימה בעמותה (בהמשך לתוצאות הבחירות לועד).

הצעות נוספות לסדר היום ניתן להציע עד שבוע לפי הפגישה ע"י שליחת הודעת דוא"ל לועד ( board AT hamakor.org.il ). חברי עמותה המעוניינים להציג מועמדות לועד העמותה ו/או לועדת הביקורת מתבקשים להודיע על כך לרשימת הדיונים.

ראוי לציין שכדי להצביע, לבחור, ולהיבחר עליכם להיות חברי עמותת המקור. כל ידיד העמותה שתרם לדעתו מספיק לתוכנה החופשית ופתוחת הקוד זכאי להגיש בקשה להיות חבר העמותה, מה שמקנה לו את הזכות להצביע ולהיבחר. יש להגיש את הבקשה עד לאסיפה על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לועד.