כנס קוד פתוח ותוכנה חופשית במגזר הבטחון 2013

ביום חמישי ה- 2.5.2013, ערכה עמותת "המקור" כנס קוד פתוח ותוכנה חופשית במגזר הבטחון, זו השנה השלישית. מטרתו להציג מגוון שימושים בפתרונות קוד פתוח ותוכנה חופשית הרלוונטים למגזר הבטחון כדי להרחיב את השימוש בפתרונות אלה.

לאחר אישור הגורמים הרלוונטים, מובאות בזאת מצגות הכנס: