אסיפה כללית של עמותת המקור

בתאריך 9.11.2018 בשעה 13:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה
ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד – מקור פתוח (ע"ר).
אסיפת העמותה תתכנס בסיומו של כנס אוגוסט פינגווין בבית ציוני אמריקה בת"א.
הכניסה לאסיפה תהיה חופשית גם למי שלא השתתף בכנס (אם כי ההשתתפות בכנס היא
בחינם לחברי וידידי העמותה ששילמו דמי חבר בשנה האחרונה).

על סדר היום:
1. עדכונים על הפעילות השוטפת של העמותה במהלך שנת 2018.
2. דיון והחלטה לגבי מנגנון שיאפשר שותפות של תאגידים בעמותה, כולל שינוי
אפשרי של התקנון במידת הצורך ובהתאם (הצעת החלטה מפורטת
תימסר מבעוד מועד — הדיון על הצעה זו כבר מתקיים
ברשימת הדיונים של העמותה).
3. דיון פתוח על המשך דרכה של העמותה.
4. בחירות למוסדות העמותה. מי שבכוונתו להתמודד לתפקיד (חבר ועד או חבר
ועדת ביקורת), מוזמן להודיע על כך מבעוד מועד לרשימת הדיונים של העמותה,
אם כי כמובן אין חובה לעשות זאת.
5. דיון קצר על נושא Code of Conduct ואכיפתו באירועים ומרחבים של העמותה.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום של חברי האסיפה (רבע מכלל חברי
העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותו מקום, בכל הרכב שהוא.
חברים שלא יכולים להשתתף במועד שנקבע, רשאים להפקיד יפויי כוח חתום בידי
חבר עמותה אחר, בו הם מפרטים כיצד בכוונתם להצביע בסוגיות שעל סדר היום.

האסיפה פתוחה גם למי שאינו חבר עמותה, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברי
עמותה. במידה ואתם כיום חברי העמותה ומעוניינים להפסיק את חברותכם, אנא
שלחו על כך הודעה בכתב לועד העמותה בטרם האסיפה, כדי שלא
נידרש לספור אתכם במניין הדרוש לקוורום.
במידה ואתם לא חברים ורוצים להצטרף, נשמח מאוד — אנא פנו לועד ובקשו זאת,
כפי שמתואר בעמוד ההצטרפות לעמותה.