חבר חדש בועד עמותת המקור

בסיום כנס אוגוסט פינגווין שנערך ביום ששי האחרון בבית ציוני אמריקה בתל אביב, קיימנו גם אסיפה כללית של עמותת המקור. במסגרת האסיפה דיווחנו על המתרחש בעמותה בשנה האחרונה, דנו על דרכה בעתיד וגם ערכנו בחירות למוסדות העמותה — ועד וועדת ביקורת.

את פרוטוקול האסיפה נפרסם בקרוב, וגם סיכום של הכנס כולו, אבל בתור מתאבן אנחנו שמחים להודיע שהועד החדש שנבחר כולל את כל חברי הועד הקודם — משה נחמיאס, תומר בריסקר ושי ברגר — וכן חבר ועד חדש, דור דנקנר. הרכב ועדת הביקורת נותר כשהיה: מאיר מאור, אבי אברהם ועמית אהרונוביץ׳.

אנחנו מאחלים הצלחה לכל ממלאי התפקידים, ובמיוחד לדור — ברוך הבא!