פרוטוקול ישיבת ועד 17-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 16:10

סעיפים שנידונו:
1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021.
2. מקומות אפשריים לקיום הכנס.
3. יצירת מסמכים: "הצעה לספונסרים" ו"קריאה להרצאות".
4. תקציב דרוש עבור הכנס

האספה נסגרה ב 17:05