פרוטוקול ישיבת וועד – 06-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, תומר בריסקר, ענבל לוי, עידן מיארה, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

בפגישה הקודמת נבחר ועד חדש לעמותה: אביב סלע, משה נחמיאס (שהיה גם בועד הקודם), עידן מיארה, ענבל לוי ושני לויים
תומר בריסקר ושי ברגר עוברים מכהונה בוועד לועדת הביקורת, ועמית אהרונוביץ׳ שהיה בועדת הביקורת ממשיך לכהן בה.

סעיפים שנידונו:
1. העברת מקל – שי ותומר הדריכו את חברי הוועד החדש לכניסה קלה לתפקיד.
2. אישור העברת תשלום מהסכום לרשות "באות" עבור תרגום מסמכים לבקשת איריס.
3 . אישור העברת תשלום עבור אחסון האתר לאינטרקלאוד.

האספה נסגרה ב-20:10