פרוטוקול ישיבת וועד – 13-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

סעיפים שנידונו:
1. העברת מקל – המשך הדרכת חברי הוועד החדש לכניסה קלה לתפקיד.
2. (בוצע) העברת תשלום מהסכום לרשות "באות" עבור תרגום מסמכים לבקשת איריס.
3. (בוצע) העברת תשלום עבור אחסון האתר לאינטרקלאוד.
4. סטאטוס תשלום ספונסרים מ-PyCon2021
5. סטאטוס אישור דוחות ניהול חשבונות

בנוסף דנו על מטרות והצעות עתידיות לעמותה:
1. קשרי קהילה ורשימת ידידי וחברי העמותה
2. העמותה כגוף מרכז ידע בתחום הקוד הפתוח
3. עדכון האתר במידע נגיש בנושאים: "כיצד לתרום לקוד פתוח" ו"קוד פתוח בחברות מסחריות"

האספה נסגרה ב-20:05