פרוטוקול ישיבת ועד 10-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

סעיפים שנידונו:
1. הצעות ליישום יעדים.
2. מסמכים הדרושים עבור שינוי מורשי החתימה בבנק.
3. הדרכה לועד החדש בנוגע לאתרי אינטרנט רלוונטים לפעילות העמותה.
4. נשקלה אפשרות הפקת אוגוסט פינגווין 2021.

האספה נסגרה ב 20:05