פרוטוקול ישיבת ועד – 27-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

סעיפים שנידונו:
1. מסמך יעדים לשנת 2021
2. תיעדוף הנושאים החשובים מבין היעדים
3. יצירת מסמך מידע בנושא ארגון כנסים
4. שינוי מורשי החתימה בחשבון הבנק לחברי הוועד החדש

האספה נסגרה ב-20:01