פרוטוקול אספת ועד 05-08-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס
מארגני CoreC++: עדי שביט, מיכאל גוטליב

האספה נפתחה ב 18:03

סעיפים שנידונו:

  1. כיסוי גרעון העמותה.
  2. ביטוח לכנסים.
  3. דוכן בכנס CoreC++ (איוש, מרצ'נדייס).
  4. חלוקת כרטיסים חינם לכנס CoreC++.

האספה נסגרה ב 21:05