פרוטוקול אספת ועד 21-07-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:05

סעיפים שנידונו:

  1. כיסוי גרעון העמותה.
  2. ביטוח לכנסים.
  3. איסוף חומרים 2020

האספה נסגרה ב 18:35