פרוטוקול אספת ועד 09-12-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

  1. תשלומים לדיגיטל אושן
  2. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון

האספה נסגרה ב 18:30