פרוטוקול אספת ועד 11-11-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:00

נושאים שנידונו:

  1. מאזן העמותה.
  2. ייתרות זכות עבור הקבוצות השונות.
  3. תשלומים שוטפים של העמותה.

האספה נסגרה ב 19:00