פרוטוקול אספת ועד 14-10-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס
מארגן כנס PyCon 2021: סים זקס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

  1. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון הבנק.
  2. העברת מקל בהובלת ארגון כנס PyCon.
  3. נושאים מנהלתיים בנוגע לכנס PyCon 2022.

האספה נסגרה ב 19:00