פרוטוקול אספת ועד 25-11-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

  1. סטאטוס ביטוח כנסים
  2. סטאטוס PyCon 2022
  3. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון

האספה נסגרה ב 19:00