פרוטוקול אספת ועד 30-09-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

סעיפים שנידונו:

  1. צמצום גרעון העמותה
  2. פעילויות נוספות ביוזמת העמותה: הרצאות, האקתון לקידום OS

האספה נסגרה ב 19:05