יעדי הועד

הקדמה

לאחר כניסתו של הועד הנוכחי לתפקיד בחודש ספטמבר החלטנו להמשיך לעבוד לפי מסמך היעדים שחובר ע"י הועד הקודם עד לסוף שנת 2017, ולחבר מסמך יעדים מעודכן לשנת 2018. מסמך זה מבוסס על המסמך משנת 2017, בו עדכנו והוספנו יעדים נוספים והסרנו משימות אשר בוצעו או אשר החלטנו שאינן בסדר העדיפויות שלנו לשנת 2018.

ריכוז יעדים

 1. בית לקהילות קוד פתוח
 2. הסדרה של ההיבטים הפורמליים של העמותה
 3. משרד עמותה יעיל ורזה
 4. הפקת כנסים וסיוע בהפקת כנסים אחרים
 5. שיתופי פעולה
 6. הגדלת האיתנות הפיננסית של העמותה
 7. מתנדבים
 8. PR

בית לקהילות קוד פתוח

 • המקור תשמש בית לפעילות של קהילות וקבוצות העוסקות בקוד פתוח ולא רק ארנק זמין
 • קהילות הפועלות במסגרת העמותה יראו בפעילות חלק מפעילות המקור ולא משהו מנותק
 • שיתופי פעולה בין קהילות שונות
 • הגדלת מספר הקהילות הפעילות במסגרת המקור

הסדרה של ההיבטים הפורמליים של העמותה

 • טיפול בביורוקרטיה מול רשם העמותות:
  • אישור ניהול תקין 2019 – לטפל בזמן.
 • אסיפות שצריך לכנס ב-2018:
  • פברואר-מרץ:
   • אישור דו"חות כספיים.
   • שינוי הרכב הועד אם יהיה מי שרוצה להצטרף.
  • פינגווין:
   • שינויי תקנון במידת הצורך.
   • סיכום שנה.
   • בחירת ועד חדש (אלא אם בחרנו באסיפה הקודמת?).
 • קידום קבלת אישור לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה.
 • הפעלת מערכת ממוחשבת לניהול חברי העמותה.
 • הנגשת אתר העמותה.
 • בחינת עלויות וצורך בביטוח נושאי משרה.

משרד עמותה יעיל ורזה

 • פיתוח מערכת לניהול ספר חברי העמותה.
 • עדכון התיעוד של נוהלי העמותה (נהלים להחלפת ועדים וכו').
 • בחינת מערכת CRM לניהול ספקים וספונסורים.
 • ניהול רשימת נכסי העמותה.
 • העברת שרתי העמותה לאירוח יותר זול.
 • ניטור עומס, ניטור תעבורה, גיבויים, וידוא גיבויים+שחזורים של שרתי העמותה.
 • שדרוג המערכות השונות (mailman, wiki, wekan, wordpress etc).
 • פעולות נוספות לרענון תשתית המחשוב, לפי הצורך.
 • ניהול מסמכי העמותה באינטרנט.
  • מאגר תמונות מאירועים.

הפקת כנסים וסיוע בהפקת כנסים אחרים

 • מערכת CRM, כולל רשימת נותני חסות שהעמותה רשומה אצלם כספק + העתקי טפסים רלבנטיים.
 • נהלים מסודרים ומתועדים לקיום כנס כולל תכנון תקציב אחראי (הכולל רזרבה).
 • פיתוח ארגז כלים למארגני כנס:
  • שבלונה להכנת תקציב
  • תבנית לאתר
  • מערכת לCFP
  • CRM
  • שבלונה לברושור חסויות
  • רשימת ספקים מומלצים
  • רשימות תיוג (checklists)
 • העלאת צילומי הרצאות ותמונות מכנסים לאתר וליוטיוב.
  • מציאת דרך לפרסום הקלטות שלא לוקחת חצי שנה ויותר.
 • קיום הכנסים הקבועים:
  • אוגוסט פינגווין
  • התעשיות הביטחוניות
  • פייקון
  • דרופל
 • מתן סיוע לארגון כנסים נוספים ככל שיתאפשר.
 • הקפדה על פוסטמורטמים מתועדים לכנסים כדי שתהיה הצטברות ידע ונסיון לאורך זמן.
 • ביטוח (אם וכאשר נגיע למספיק אירועים).
 • השתתפות בכנסים של ארגונים אחרים (Cyber Week, למשל).

שיתופי פעולה

 • לשיתופי הפעולה יש אופי אד-הוק הזדמנויות צצות ללא אתראה מוקדמת ורוצים לנצלן מיד.
 • שתדלנות בכנסת לפי הצורך.
 • כתיבת ניירות עמדה לפי הצורך.
 • שיתוף פעולה עם פרויקטים של הקהילה:
  • סיוע להתאמה לעברית ב-LibreOffice
 • שיתופי פעולה עם גורמים שונים בממשלה והתעשייה.
 • יצירת קשרים עם קהילות קוד פתוח ותכנה חופשית אחרות וגופי מגזר שלישי אחרים.
 • תקינה – מעקב ותרומה לתקנים רלבנטיים לתוכנה החופשית (כמו si1452-2, תקן המקלדת החדש).
 • יצירת קשרים עם ארגונים מקבילים בחו"ל כגון FSFE ו-OSI.

הגדלת האיתנות הפיננסית של העמותה

 • הגדלת הרזרבה הכספית של העמותה (סיום 2018 במחזור חיובי) כדי לאפשר בטחון בארגון כנסים והשקעה בפרויקטים שונים.
 • הוצאת תזכורות לחברים לחדש חברות בעמותה כאשר עברה שנה מהתשלום האחרון.
 • לפעול לקראת העסקת מנכ"ל לעמותה.
  • צעדים מקדימים:
   • הגדרת תפקיד ברורה וקביעת היקף משרה
   • הגדרת תקציב
   • גיוס התקציב הנחוץ לחצי שנה לפחות
   • לבחון האם ניתן להעסיק דרך חברה ולא באופן ישיר – משמעות משפטית וכלכלית
   • תהליך איתור
  • תחומי אחריות אפשריים:
   • קשר עם ספונסורים וספקים
   • תזכורות לחברים לשלם דמי חבר
   • סיוע בארגון כנסים
   • טיפול בניירת וביורוקרטיה
   • גיוס חסויות ותרומות
   • קשר עם לקוחות – מכירות ושרות (לדוגמא, כרטיסים לכנסים ו-Swag).
 • בניית דרך למעורבות של ארגונים.

פעילות שוטפת

 • מפגשי פיתוח לפחות פעם בחודש.
 • יצירת רשימת פרויקטים מושכים למשתתפים חדשים
 • איתור מנטורים שיעזרו למשתתפים למצוא פרויקטים ויסיעו במידת הצורך.
 • יצירת דרכים המאפשרות למי שמעוניין להגדיל את אחריותו במסגרת העמותה באופן הדרגתי.
 • תהליך הכשרה לבעלי תפקידים חדשים, בין אם באמצעות קורס חיצוני ובין אם באמצעות חפיפה או חונכות של בעלי תפקידים ותיקים.
 • הגדלת השילוב של אוכלוסיות שכיום סובלות מתת יצוג בקהילת התוכנה החופשית, כגון נשים, בני מיעוטים, אנשים עם מוגבלויות ועוד.

PR

 • עדכון הוויקי והאתר באופן שוטף וניקוי תכנים לא אקטואליים.
 • הוצאת ניוזלטר שמטרתו שאנשים יהיו בתמונה ויקבלו דחיפה להשתתף בפעילויות.
 • נוכחות פעילה בטוויטר ובפייסבוק.
 • שקיפות לפעילות הועד השוטפת (פרסום סיכומי ישיבות, יעדים).
 • בחינת אופנים לערוץ תקשורת פעיל ואטרקטיבי יותר מרשימת תפוצה.