הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 26.4.21

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 26.4.2021 בשעה 20:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר).

שימו לב: במהלך האסיפה יתקיימו בחירות למוסדות העמותה. נכון למועד פרסום הודעה זו, טרם התקבלו הודעות על מועמדות ומועמדים למילוי התפקידים השונים (ועד מנהל וועדת ביקורת). שניים מחברי הועד הנוכחיים הודיעו כבר כי אין בכוונתם להמשיך בתפקידם. בהעדר המספר המינימלי של ממלאי התפקידים (3 בועד ו-3 בועדת הביקורת), העמותה לא תוכל להמשיך לפעול ותאלץ להתחיל בהליך של פירוק.

בשל המצב הנוכחי ובהתאם להנחיות, אסיפת העמותה תתבצע באמצעות שיחת וידאו (מלווה בצ׳ט אם יהיה צורך בכך. ככל הידוע לנו, אין בעמותה כיום חברים או חברות עם מוגבלות שמפריעה להשתתף בשיחת וידאו; נתאים את עצמנו במקרה שעד האסיפה יהיו). פרטים טכניים על אופן ההתחברות לשיחה ישלחו בהמשך.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא.

על סדר היום:

   1. הצגת דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2019 ואישורם.

   2. אישור המשך העסקת רחלי פישר כרו״ח העמותה.

   3. סיכום הקדנציה ומצב העמותה ע״י הועד היוצא.

   4. הערות ועדת הביקורת.

   5. דיון חופשי על המצב והעתיד. הדיון יהיה תחום בזמן (20 דקות).

   6. דיון בנושא „התאמת אירועי העמותה לתקופת הקורונה והאם יש רעיונות שכדאי לשמר גם לאחר מכן?” (לבקשתו של אביב סלע)

   7. בחירות לועד ולועדת הביקורת.

אנו קוראים לכל מי שהעמותה חשובה לה או לו, לשקול להתמודד על מקום בועד או בועדת הביקורת, ולהודיע על כך בפורום העמותה. מילוי תפקיד כזה דורש חברות בעמותה, אבל את זה אפשר לסדר.

פרטים טכניים יותר:

טיוטות הדוחות (לסעיף 1 לעיל) יועברו לעיון החברות.ים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם, או על כל נושא אחר בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו בוידאו משיקולי זיהוי. כמובן, בעקבות זאת, כל ההצבעות יהיו גלויות. יש לוודא יכולת השתתפות הכוללת וידאו טרם תחילת האסיפה, לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית.

חבר או חברת העמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית).
למען הסר ספק, משתתפותים באמצעות ייפוי כח לא ייספרו לצורך קוורום, אך משתתכנס האסיפה, קולותיהןם יחשבו בהצבעות.

אנו מזכירים לכולם לשלם את דמי החבר לעמותה. הודעה אישית על מצב התשלום תצא לחברי וחברות העמותה.

בברכה,
        ועד עמותת המקור

אסיפה כללית של עמותת המקור – 26.4.2020

שלום לחברי וחברות עמותת המקור,

בתאריך 26.4.2020 בשעה 19:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר).

בשל המצב הנוכחי ובהתאם להנחיות, אסיפת העמותה תתבצע באמצעות שיחת וידאו מלווה בצ׳ט. פרטים טכניים על אופן ההתחברות לשיחה ישלחו בהמשך. יש לוודא יכולת השתתפות הכוללת וידאו טרם תחילת האסיפה, לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית.

על סדר היום: 

 1. אישור דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2018.
 2. הצגת דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2018.

בשל העיכוב בהכנת הדוחות לשנת 2018 והצורך לאשר אותם בהקדם, החליט ועד העמותה כי האסיפה תכונס כעת לאישור של דוחות אלו בלבד. טיוטות הדוחות עצמם יועברו לעיון החברים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם יתקיים בפורומים של העמותה באופן כתוב לפני האסיפה, משיקולי הנגשה ואסינכרוניות גם יחד. אם יהיה דיון באסיפה הוא יתקיים בצ׳ט, אך הצבעות יתקיימו בוידאו משיקולי זיהוי. כמובן, בעקבות זאת, כל ההצבעות יהיו גלויות. 

אנו בעיצומן של העבודות להכנת דוחות 2019. לאחר שדוחות אלו יהיו מוכנים, תכונס אסיפה נוספת לאישורם, שתכלול גם בחירות למוסדות העמותה ונושאים נוספים.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום של חברי האסיפה (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותו מקום, בכל הרכב שהוא. חברים שלא יכולים להשתתף במועד שנקבע, רשאים להפקיד יפויי כוח חתום בידי חבר עמותה אחר, בו הם מפרטים כיצד בכוונתם להצביע בסוגיות שעל סדר היום.

האסיפה פתוחה גם למי שאינו חבר עמותה, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברי עמותה. במידה ואתם כיום חברי העמותה ומעוניינים להפסיק את חברותכם, אנא שלחו על כך הודעה בכתב לכתובת [email protected] בטרם האסיפה, כדי שלא נידרש לספור אתכם במניין הדרוש לקוורום. במידה ואתם לא חברים ורוצים להצטרף, נשמח מאוד — אנא פנו לועד ובקשו זאת, כפי שמתואר בעמוד ההצטרפות לעמותה.

חברי העמותה אשר לא שילמו את חובותיהם בגין דמי החבר בשנים האחרונות יקבלו בימים הקרובים הודעה אישית המפרטת את חובם לעמותה. נודה מראש על טיפול בתשלום החוב לפני כינוס האסיפה.

מנכ"ל חדש לעמותת המקור!

לאחר 16 שנים של פעילות שהתבססה כולה על מתנדבים, ולאחר שנים של גידול משמעותי בפעילות העמותה, הגיעה העת לצמוח לשלב הבא. עמותת המקור שמחה להודיע על העסקת עובד ראשון – מנכ"ל העמותה הנכנס, סחף קדוש.

במסגרת תפקידו סחף יטפל בחלק ניכר מהתפעול השוטף של העמותה, יקח חלק פעיל בהפקת הכנסים והאירועים השונים המתקיימים במסגרת העמותה, יוציא לפועל מהלכים אסטרטגיים, ויסייע לנו להתפתח ולצמוח כקהילה ולהתקדם לעתיד משמעותי יותר בקידום הקוד הפתוח והתוכנה החופשית בארץ.

וכעת ניתן לו להציג את עצמו:

שלום לכל חברי וחברות המקור,
שמי סחף קדוש, ואני התמנתי בימים אלו למנכ"ל העמותה.
קצת עליי – בן 28 מראשון לציון, בעברי סמנכ"ל אגודת הסטודנטים של המכללה למנהל (עמותה), סמנכ"ל חברה קבלנית, וגיק מושבע.
בוגר תואר ראשון במשפטים, ולפני בחינות הסמכה לעריכת דין.
מקווה כי אוכל לתרום מנסיוני למען העמותה בפרט ולמען קידום הקוד הפתוח והתוכנה החופשית בכלל.

אשמח לעזרתכם וכאן למענכם, סחף.

עמותת המקור מגייסת מנכ"ל/ית!

עמותת המקור פועלת לקידום תוכנה חופשית וקוד פתוח בישראל מזה 15 שנה. העמותה פועלת במגוון אופנים לקידום הקוד הפתוח בארץ, כגון קיום כנסים, הרצאות, מפגשים ועוד. בשנים האחרונות נמצאת העמותה בצמיחה משמעותית בהיקף הפעילות. עד כה פעילות העמותה התבססה על מתנדבים, אך עם הגידול בפעילות הוחלט לגייס לראשונה מנכ"ל/ית לעמותה שיעזרו להמשיך את הצמיחה ולהביא את העמותה לשלב הבא בחייה.

תחומי האחריות של המנכ"ל/ית:

 • גיוס ופיתוח מקורות כספיים לעמותה
 • סיוע להפקת כנסים – עבודה מול ספקים, ספונסורים, צוות המארגנים וועד העמותה
 • פיתוח שותפויות עם גורמים בתעשייה ובמגזר הציבורי בשיתוף הועד המנהל
 • קשר עם חברי וידידי עמותה – ניהול ספר חברים, תזכורות לחידוש חברות, הוצאת ניוזלטר תקופתי וכו'
 • הוצאה לפועל של יוזמות ופרויקטים שונים
 • עדכון אתר העמותה וניהול מדיה חברתית – פייסבוק, טוויטר, מיטאפ
 • תיאום עם מתנדבים והפקת מפגשים
 • סיוע באדמיניסטרציה כללית של העמותה – עבודה מול ועד העמותה, רו"ח, והנה"ח

דרישות התפקיד:

 • ניסיון רלוונטי קודם 
 • יכולת יצירת קשרים בינאישיים, הובלת תהליכים, חיבור לטכנולוגיה וחדשנות
 • ניסיון בניהול אופרציות גדולות ובהפקת אירועים 
 • אסרטיביות ויחסי אנוש מעולים
 • היכרות עם עולם התוכנה בכלל והקוד הפתוח בפרט – יתרון
 • ידע בסיסי בהנהלת חשבונות או ניהול כספים – יתרון
 • ניסיון קודם בעבודה בעמותות בצמיחה – יתרון
 • השכלה אקדמאית רלוונטית – יתרון

היקף משרה: חצי משרה. בעתיד תיתכן אפשרות למשרה מלאה, בכפוף להמשך הצמיחה בהיקף הפעילות.

נא להגיש קורות חיים במייל לועד העמותה

*המשרה פונה לנשים וגברים כאחד

אורי עידן

קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו.
זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל המשתתפות והמשתתפים בפעילות העמותה.
במידה ומישהי מהמשתתפות בפעילות העמותה הותקפה על ידו בעבר אנו קוראים לה לדווח על כך למשטרה בהקדם, ומחזקים את ידיה.

אסיפה כללית של עמותת המקור

בתאריך 9.11.2018 בשעה 13:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה
ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד – מקור פתוח (ע"ר).
אסיפת העמותה תתכנס בסיומו של כנס אוגוסט פינגווין בבית ציוני אמריקה בת"א.
הכניסה לאסיפה תהיה חופשית גם למי שלא השתתף בכנס (אם כי ההשתתפות בכנס היא
בחינם לחברי וידידי העמותה ששילמו דמי חבר בשנה האחרונה).

על סדר היום:
1. עדכונים על הפעילות השוטפת של העמותה במהלך שנת 2018.
2. דיון והחלטה לגבי מנגנון שיאפשר שותפות של תאגידים בעמותה, כולל שינוי
אפשרי של התקנון במידת הצורך ובהתאם (הצעת החלטה מפורטת
תימסר מבעוד מועד — הדיון על הצעה זו כבר מתקיים
ברשימת הדיונים של העמותה).
3. דיון פתוח על המשך דרכה של העמותה.
4. בחירות למוסדות העמותה. מי שבכוונתו להתמודד לתפקיד (חבר ועד או חבר
ועדת ביקורת), מוזמן להודיע על כך מבעוד מועד לרשימת הדיונים של העמותה,
אם כי כמובן אין חובה לעשות זאת.
5. דיון קצר על נושא Code of Conduct ואכיפתו באירועים ומרחבים של העמותה.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום של חברי האסיפה (רבע מכלל חברי
העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותו מקום, בכל הרכב שהוא.
חברים שלא יכולים להשתתף במועד שנקבע, רשאים להפקיד יפויי כוח חתום בידי
חבר עמותה אחר, בו הם מפרטים כיצד בכוונתם להצביע בסוגיות שעל סדר היום.

האסיפה פתוחה גם למי שאינו חבר עמותה, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברי
עמותה. במידה ואתם כיום חברי העמותה ומעוניינים להפסיק את חברותכם, אנא
שלחו על כך הודעה בכתב לועד העמותה בטרם האסיפה, כדי שלא
נידרש לספור אתכם במניין הדרוש לקוורום.
במידה ואתם לא חברים ורוצים להצטרף, נשמח מאוד — אנא פנו לועד ובקשו זאת,
כפי שמתואר בעמוד ההצטרפות לעמותה.

כנסים, כנסים, ופעילויות נוספות

חג הפסח מאחורינו, והגיע הזמן לעדכון קצר על פעילות העמותה הצפויה בחודשים הקרובים.

מלבד הפעילות השוטפת, אנו לוקחים חלק בארגון של מספר כנסים וארועים העוסקים בנושאי קוד פתוח:

 • HackExtend – האקאתון ששם למטרה לעודד השתתפות של קבוצות בחברה שלרוב לא לוקחות חלק בהאקאתונים, תוך מתן דגש לשיתוף פעולה ויצירתיות. ההאקאתון יתקיים ב 31.5-1.6 בת"א. פרטים נוספים והרשמה באתר.
 • PyCon Israel – זו השנה השלישית בה אנו מקיימים את הכנס, המוקדש לשפת התכנות Python. הכנס כולל גם מסלול שמוקדש ל-Data Science באמצעות פיתון, וכן יום של סדנאות מעשיות. הכנס יתקיים במרכז וואהל שליד אוניברסיטת בר אילן ב-4-6.6. יום לפני הכנס תתקיים סדנאת Django Girls, המיועדת ללימוד תכנות לנשים, במשרדי רד הט ברעננה. פרטים נוספים והרשמה באתר הכנס.
 • Open Source GIS – כנס בנושא מערכות מיפוי GIS בקוד פתוח יתקיים ב-11.6 בגוגל קמפוס בת"א. פרטים והרשמה בעמוד המיטאפ שלנו.
 • FLIP-IL – כנס ראשון מסוגו בארץ, המוקדש לתכנות פונקציונלי. הכנס יתקיים ב-23.7 במכללה האקדמית ת"א-יפו. פרטים נוספים והרשמה באתר הכנס.

אנו ממשיכים גם בקיום מפגשים מדי חודש המוקדשים לתרומה לפרויקטי קוד פתוח ותוכנה חופשית. המפגשים מתקיימים בת"א, ביום ראשון השני בכל חודש. מומלץ לעקוב אחרי עמוד המיטאפ שלנו כדי להתעדכן בפרטי המפגשים.

מלבד הארועים אותם אנו מארגנים, אנו לוקחים חלק גם בארועים נוספים העוסקים בקוד פתוח. כך למשל, נשתתף כמרצים בכנס Open Source World של אנשים ומחשבים, שיתקיים ב-30 באפריל.

ניתן להתעדכן בארועים נוספים וחדשות רלוונטיות דרך ערוץ הטלגרם, עמוד הפייסבוק וחשבון הטוויטר שלנו. אם ברצונכם לתמוך בפעילות העמותה, ניתן להצטרף לעמותה כידידים או חברים, או לתרום באמצעות הכפתור בצד שמאל של העמוד. במידה ואתם מעוניינים להיות מעורבים בארגון הפעילות, או לשתף פעולה סביב נושאים נוספים, אנא צרו קשר עם ועד העמותה.

הודעה על אסיפה כללית של עמותת המקור – 28.3.2018

בתאריך 28.3.2018 בשעה 19:00 תכונס אסיפה כללית רגילה של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד – מקור פתוח (ע"ר). אסיפת העמותה תתכנס במשרדי חברת מטיפיק, במגדל משה אביב קומה 51, דרך ז'בוטינסקי 7 רמת גן.

על סדר היום:

 1. אישור דו"ח כספי ומילולי לשנת 2017.
 2. הצגת דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017.
 3. אם יהיה בכך צורך — בחירת מוסדות חדשים לעמותה. המוסדות הנוכחיים (ועד וועדת ביקורת) נבחרו, כזכור, רק לפני כחצי שנה, ואיש מממלאי התפקידים לא הודיע על כוונה להפסיק את תפקידו. עם זאת, אם יש מישהו שרוצה להצטרף למוסדות, האסיפה היא הזדמנות לעשות זאת, כך שאם מישהו ירצה להצטרף, נערוך בחירות כדי לאשר או לדחות את הצטרפותו.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום של חברי האסיפה (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותו מקום, בכל הרכב שהוא.
חברים שלא יכולים להשתתף במועד שנקבע, רשאים להפקיד יפויי כוח חתום בידי חבר עמותה אחר, בו הם מפרטים כיצד בכוונתם להצביע בסוגיות שעל סדר היום.

האסיפה פתוחה גם למי שאינו חבר עמותה, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברי עמותה. במידה ואתם כיום חברי העמותה ומעוניינים להפסיק את חברותכם, אנא שלחו על כך הודעה בכתב לועד העמותה בטרם האסיפה, כדי שלא נידרש לספור אתכם במניין הדרוש לקוורום.

במידה ואתם לא חברים ורוצים להצטרף, נשמח מאוד — אנא פנו לועד ובקשו זאת, כפי שמתואר בעמוד ההצטרפות לעמותה‎.

סיכום 2017 (באיחור קל)

שנת 2017 הסתיימה לה, וקצת באיחור הגיע זמן הסיכומים. אז מה היה לנו השנה?

לאורך השנה קיימנו כ-25 מפגשים שונים – טכניים וחברתיים. החלק הארי שבהם היו מפגשי הפיתוח השוטפים, שמטרתם עידוד תרומה לקוד פתוח בסביבה חברתית. למדנו לאורך השנה והפקנו לקחים, ואת שנת 2018 התחלנו עם החלטה ליצור מפגשי פיתוח חודשיים, עם מיקוד ברור יותר בפרויקטים, עם מנטורינג למשתתפים חדשים, ועם הרצאות מעשירות. מלבד זאת המשכנו לקיים מפגשים בנושאים שונים הקשורים בקוד פתוח, כגון עידוד מעורבות גדולה יותר של נשים בפרויקטי קוד פתוח, מפגשים סביב טכנולוגיה מסוימת, או מפגשים חברתיים של הקהילה. בכוונתנו להמשיך גם בשנת 2018 לקיים מפגשים רבים לאורך השנה. למידע על כל המפגשים המתוכננים מומלץ לעקוב אחרי עמוד המיטאפ שלנו.

פייקון ישראל התקיים ביוני זו השנה השניה ברציפות בהצלחה מרובה. מלבד מאות המשתתפים והמשתתפות ביומיים של כנס, התקיימו בצמוד לכנס יומיים של סדנאות, בהם יום שהוקדש לסדנת Django Girls לקידום נשים בקהילה. אנו נמצאים כיום כבר בשלבי עבודה מתקדמים על פייקון 2018.

אוגוסט פינגווין השנה, ה-15 במספר, היה הגדול ביותר בכל הזמנים: יום וחצי של הרצאות בארבעה מסלולים מקבילים, שהועברו בשיתוף עם שמונה קהילות קוד פתוח ישראליות. בעקבות בקשות רבות מקהל ההורים והנופשים, הכנס השנה גם נדד לראשונה מאוגוסט לספטמבר. בסיום הכנס גם התקיימה אסיפה של העמותה, בה עודכנו החברים בפעילות, נבחרו בעלי תפקידים חדשים וישנים, והוחלט על שינוי בתקנון.

כנס שביעי בנושא קוד פתוח במגזר הבטחוני התקיים לחברי המגזר בנוכחות מרשימה. שימוש בכלים ומתודולוגיות של קוד פתוח, שבעבר היו על סף הבלתי אפשריים בגופים הבטחוניים, הפכו לאורך השנים למובנים מאליהם, וכיום הגופים השונים נמצאים בחזית הטכנולוגיה בין היתר בזכות השימוש בקוד הפתוח.

דרופל קמפ תל אביב הרביעי התקיים השנה בנובמבר, וכלל מלבד הרצאות טכניות על הפלטפורמה גם הרצאות העשרה בנושאי AI וקוד פתוח.

בחודש פברואר הגישה העמותה נייר עמדה לרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) בנושא תמיכה בפיתוח פרויקטי קוד פתוח. נייר העמדה חובר באופן פתוח, תוך שיתוף פעולה של חברי הקהילה.

בעולם הבירוקרטיה, לאחר מספר שנים של ייצוב והסדרת פעילות העמותה, קיבלנו השנה אישור על ניהול תקין מרשם העמותות. האישור הינו צעד ראשון בדרך לקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, שיאפשר לנו לקבל תרומות מוכרות למס. האישור גם יאפשר לנו להתמודד על קבלת תקציבים ממשלתיים בעתיד.

מאמצים רבים גם הושקעו השנה ברענון תשתיות המחשוב של העמותה, שרת ישן אחד הושבת, מערכות אחרות עברו רענון ומערכות נוספות הוקמו. כמו כן, נעשתה עבודה לפרסום הפעילות והגברת המעורבות שלנו במדיה החברתית.

אנו מודים בהזדמנות זו לכל העושים במלאכה לאורך שנת 2017, ונשמח לראותכם גם במהלך השנה הקרובה!

 

סיכום ומשוב אוגוסט פינגווין

שלום רב לכל המשתתפים וגם לכל מי שלא הצליח להגיע,
הכנס מאחורינו ואחרי שנחנו קצת הגיע הזמן לסכם. השנה הכנס היה ארוך בהרבה משנים קודמות, ולראשונה כלל גם 8 מסלולים בנושאים שונים בהובלת קהילות הקוד הפתוח השונות בארץ. חלק גדול מהמצגות של ההרצאות כבר עלה לאתר הכנס, ואנו מקווים שבקרוב נסיים לעדכן את כולן ונתחיל לפרסם הקלטות של ההרצאות שהוקלטו.
כפי שאמרנו בדברי הפתיחה והסיכום, השנה היתה פיילוט למתכונת הזו, ונשמח לשמוע את דעתכם לגבי המתכונת החדשה, כדי לדעת אם כדאי להמשיך בה או לחזור למתכונת הקודמת.
לצורך כך, וכדי שנוכל להפיק לקחים לעתיד, הכנו טופס משוב קצר ונודה לכם מאוד אם תוכלו להקדיש לו שתי דקות מזמנכם. נשמח אם גם מי שלא השתתף השנה ימלא את הטופס, כדי שנוכל לדעת מה היו הגורמים שהפריעו להשתתפותו (לפחות אלו שיש לנו שליטה מסוימת לגביהם).
במידה ותרצו להעביר לנו משוב מעבר לטופס או ליצור קשר עם הצוות המארגן בכל נושא אחר, אנא שלחו לנו מייל.
אחד הרעיונות שאנו מתכננים והועלו גם באסיפה בסוף הכנס, הוא ליצור ניוזלטר שישלח אחת לכמה חודשים, לכל מי שמעוניין, עם עדכונים לגבי פעילות העמותה – בסוף טופס המשוב יש אפשרות לתת לנו כתובת למשלוח ברגע שנתחיל ליצור מיילים כאלו.
אנצל את ההזדמנות הזו גם להודות שוב לצוות ולכל המתנדבים, למובילי המסלולים, למרצים, לנותני החסות, למכללת שנקר ולכל המשתתפים על חלקם בהצלחת הכנס.
תודה ושנה טובה!