סיכום אסיפה כללית לשנת 2009

ערב ליום ראשון ה- 20 בדצמבר 2009 התכנסו חברי עמותת המקור לאסיפה הכללית השנתית.

באסיפה אושר הדו"ח הכספי לשנת 2008 ונבחרו חברי העמותה למוסדות השונים, ולהלן התוצאות:

חברי ועד:

  • דורון אופק
  • רם און אגמון
  • ליאור קפלן
  • אייל לוין

חברי ועדת ביקורת:

  • אדיר אברהם
  • שלומי פיש
  • דותן מזור

סיכום מפורט ניתן למצוא בפרוטוקול בפורמט PDFODT או בוויקי של המקור.

הדו"ח הכספי לשנת 2008 זמין בפורמט ODT ו- PDF.

עמותת המקור מודה לנדב ויניק שכיהן במשך 3 שנים כחבר ועד, ולאסף ברטוב על כהונתו כחבר ועדת ביקורת בשנה האחרונה.

אסיפה כללית של עמותת המקור לשנת 2009

עמותת המקור תארוך אסיפה כללית ביום ראשון ה-20 בדצמבר – באולם
הולצבלט 007 במסדרון הבניין למדעים מדוייקים באוניברסיטת תל אביב בשעה 18:00.

על סדר היום באסיפה:

1. אישור הדו"ח הכספי השנתי.

2. בחירת חברי הועד החדש.

3. בחירת חברי ועדת הביקורת החדשים.

ראוי לציין שכדי להצביע, לבחור, ולהיבחר עליכם להיות חברי עמותת המקור. כל ידיד
שתרם לדעתו מספיק לתוכנה החופשית ופתוחת הקוד זכאי להגיש בקשה להיות חבר העמותה,
מה שמקנה לו את הזכות להצביע ולהיבחר. יש להגיש את הבקשה עד לאסיפה על ידי שליחת
הודעת דואר אלקטרוני לועד – board@hamakor.org.il .

ראוי לציין שמי שלא יבוא לפגישה, לא ישפיע על ההצבעה. ניתן להצהיר על רצונכם
להגיש את מועמדותכם לועד ולועדת הביקורת עד לאסיפה על-ידי שליחת דוא"ל לרשימת
הדיוור של העמותה – discussions@hamakor.org.il או לחלופין בזמן הפגישה.

בכבוד רב,

ועד המקור