פרוטוקול אספת ועד 03-02-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס, תומר בריסקר

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. ריכוז משאבים דיגיטליים של העמותה – הסכמנו שהשרותים הבאים חיוניים:
  1. חשבונית ירוקה
  2. דומיינים בבעלות "המקור"
 2. בנוסף, שוחחנו על קידום הנושאים:
  1. כתובת פיסית של העמותה – יש לשנות לכתובת חבר הוועד החדש, עידן.
  2. שליחת חשבוניות ששולמו לכתובת המייל של חשבונית ירוקה.
  3. קידום הגשת דוחות 2020, 2021
  4. תשלום לאינטרקלאוד (עבור אכסון האתר), יש לבחון אלטרנטיבות לאכסון.

האספה נסגרה ב 19:15