משאבים

עמותת המקור מחזיקה ומנהלת מספר משאבים לטובת חברי העמותה וקהילת התוכנה החופשית בישראל.

  • אירוח אתרים – עמותת המקור מספקת שירותי אירוח (צנועים) למספר קבוצות ופרוייקטים בנושאי תוכנה חופשית.
  • אתר מראה – העמותה מתחזקת את אתר המראה של איגוד האינטרנט הישראלי שמיועד עבור תוכנה חופשית. בנוסף, מחזיקה העמותה אתר מראה משלה עבור שירותים שלא ניתן לספק דרך איגוד האינטרנט.
  • פלאנט – העמותה מנהלת מערכת פלאנט האוספת פוסטים מבלוגים של חברי קהילת התוכנה החופשית בישראל בנושאי תוכנה חופשית למקום מרכזי אחד.
  • ויקי – לעמותה יש מערכת ויקי המיועדת לאיסוף חומר וכתיבת מסמכים ע"י מספר רב של משתמשים.
  • עמוד ב-Facebook – העמותה מחזיקה בעמוד ב-Facebook כאחד מערוצי הקשר עם הקהילה, העמוד מכיל עדכונים שוטפים על פעילות העמותה.
  • פורום – העמותה מתחזקת פורום בו מתקיימים דיונים על תוכנה חופשית ועל פעולות העמותה.
  • שמות מתחם – העמותה מחזיקה במספר שמות מתחם (domain names) לטובת הקהילה ומאפשרת ניהול שלהם באמצעות שרת העמותה.
  • חשבון YouTube – העמותה מחזיקה בחשבון YouTube עבור סרטי וידאו הקשורים לקוד פתוח כדוגמת הקלטות של הרצאות.
  • חשבון GitHub – העמותה מחזיקה חשבון GitHub לצורך פיתוח משותף של תוכנה.

בקשות לשימושים חדשים במשאבי העמותה ניתן להפנות לוועד העמותה.