אוגוסט פינגווין

כנס אוגוסט פינגווין הוא הכנס השנתי של קהילת התוכנה החופשית והקוד הפתוח בישראל המאורגן על ידי העמותה. הכנס נערך בעבר ביום שישי הראשון של חודש אוגוסט, ומכאן שמו, אם כי בשנים האחרונות הפינגווין נדד גם לחודשים קרירים יותר. הכנס מהווה מפגש חברתי לחברי העמותה ולפעילי קוד פתוח ותוכנה חופשית בישראל, כמו גם במה להרצאות (כלליות או טכניות), עדכוני מצב של פרויקטים ועוד.

פרטים נוספים על כנסי העבר ניתן למצוא באתר כנס אוגוסט פינגווין.