הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 30.11.22

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 30.11.2022, ביום רביעי בשעה 18:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר). במהלך האסיפה תוצג פעילות העמותה והדוחות הכספיים לשנת 2021.

האסיפה תתקיים במתכונת היברידית:

 1. תתקיים בבניין טיים, רמת גן (ז'בוטינסקי 2 / המעיין 3), בחדר הדיירים. קישורים/אפשרויות הגעה:
  1. כ- 5-10 דקות הליכה מרכבת מרכז (עדיף לצאת מהגשר לצד של הבורסה/רמת גן)
  2. https://www.openstreetmap.org/way/506502615
  3. Time Tower
 2. אונליין דרך זום – קישור להתחברות לזום 

לוח זמנים:

18:00 – פתיחת האסיפה

18:00 – 18:30 – התאספות ודיון פתוח

18:30 – 19:05 – הצגת פעילות העמותה

19:05 – 19:10 – החלטה לגבי הכספים של קבוצת דרופל

19:10 – 20:30 – הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2021 ואישורם. 

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא (במקרה כזה הלו"ז מעלה עשוי להשתנות).

פרטים טכניים:

טיוטות הדוחות יועברו לעיון החברים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם, או על כל נושא אחר בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו באופן גלוי לחלוטין, משיקולי זיהוי. משתתפים פיזית – תתבצע הצבעה בהרמת יד. 

משתתפי אונליין – לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית בוידאו, לכן, אנא בידקו את המצלמה טרם תחילת האסיפה.

חבר/ת עמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית). למען הסר ספק, משתתפים באמצעות ייפוי כח לא יספרו לצורך קוורום, אלא רק יחשבו בהצבעות.

אנו מזכירים לכולם לשלם את דמי החבר לעמותה. הודעה על מצב התשלום תצא לחברי וחברות העמותה. 

לנוחיותכם קישורים להצטרפות כידידי/חברי העמותה וכן לשדרוג מעמד מידיד/ת לחבר/ת העמותה.

בברכה,

ועד עמותת המקור

כרטיסים חינם לכנס "CoreC++2022" לחברי קהילת עמותת המקור!

חברי קהילה יקרים,

עמותת "המקור" שמחה לתמוך בקיום כנסים לפיתוח קהילת המפתחים והמפתחות בישראל.
כנס ++CoreC הנו אחד מבין כנסים אלו, והוא כנס ++C המתקיים בתאריכים ה-5 עד ה-7 בספטמבר במכללה האקדמית תל אביב יפו (https://corecpp.org/)
כחלק מפעילות זו, וכפי שעשינו ב-2021, אנחנו שמחים להציע 3 כרטיסי חינם לכנס CoreC++2022 מטעם העמותה לחברי הקהילה שלנו!

להשתתפות, אנא מלאו את הטופס (הקצר) הבא:
https://forms.gle/CPBz1kVfJNgmW27K7

נשמח לראותכם בכנס!
וועד המקור

פרוטוקול אספת ועד 27-07-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, אביב סלע, עידן מיארה, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

 1. סיכום נתונים כנס "פייקון 2022", צפי לכנס "פייקון 2023"
 2. סטאטוס כנס CoreC++
 3. מנהלות שרת "המקור"

האספה נסגרה ב 18:15

פרוטוקול אספת ועד 14-07-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, משה נחמיאס
מארגנת פעילות באות: וויקטוריה קלמנוביץ'

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

 1. פעילות קבוצת "באות" לשנת 2022, וצפי עתידי
 2. סיכום כנס "פייקון 2022"
 3. מנהלות

האספה נסגרה ב 18:35

פרוטוקול אספת ועד 16-06-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

נושאים אחרונים לפייקון 2022:
1. איוש דוכן העמותה
2. סטאטוס חוזים וחסויות
3. מנהלות

האספה נסגרה ב 18:25

פרוטוקול אספת ועד 02-06-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס, שי ברגר
אורחים: סים זקס, מיקי טבקה

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס פייקון 2022 ע"י סים זקס (חסויות, מתחם)
 2. סטאטוס גופרקון 2022 ע"י מיקי טבקה (מתחם, תנאי חוזה)

האספה נסגרה ב 18:31

פרוטוקול אספת ועד 19-05-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:35

נושאים שנידונו:

1. סטאטוס פייקון 2022
2. סטאטוס גופרקון 2022

האספה נסגרה ב 18:01

פרוטוקול אספת ועד 05-05-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:35

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס פייקון 2022
 2. התקדמות בתהליך דוחות 2021

האספה נסגרה ב 18:30

פרוטוקול אספה כללית 10-04-2022

נוכחים: ענבל לוי, אביב סלע, עמית אהרונוביץ, שי ברגר, משה נחמיאס, שני לויים, מיכאל גופשטיין. רחלי פישר רואת חשבון העמותה.
נוכחים בזום: תומר בריסקר, אבי אברהם, אלי מרמור, עידן מיארה, שי גובר, מיקי טאבקה, סים זקס, סיוון אפק.

אג'נדה:

18:00 – פתיחת האסיפה
18:00 – 18:30 – התאספות ודיון פתוח
18:30 – 18:45 – הצגה עצמית של חברי הוועד הנוכחיים וחברי ועדת הביקורת.
18:45 – 19:30 – הצגת פעילות הקבוצות שעובדות בשיתוף עם העמותה בשנים 2020-2021.
19:30 – 20:30 – הצגת הדוחות הכספיים לשנים 2020-2021 ואישורם. אישור המשך העסקת רו"ח העמותה.
20:30 – 20:40 – הפסקה
20:40 – 20:50 – הצגת חוות דעת ועדת ביקורת
20:50 – 21:30 – הצגה של מועמדים לוועד + וועדת ביקורת ובחירות
21:30 – סיום רשמי של האסיפה

הצגת פעילות הקהילות הנתמכות ע"י העמותה:

קהילת פייקון: ע"י סים זקס.
קהילת באות: ע"י סיוון אפק.
קהילת CoreC++: ע"י מיכאל גופשטיין.
קהילת גופרקון: ע"י מיקי טאבקה.

המלצת ועדת ביקורת בדבר אישור הדוחות
שי: המלצת ועדת הביקורת היא לאשר את הדוח בכפוף לתיקונים.

הצבעות:

בחירת בעלי תפקידי האסיפה
ענבל לוי מועמדת לתפקיד יושבת ראש האסיפה. הצבעה: בעד – פה אחד: ענבל לוי נבחרה כיו"ר אסיפה
אביב סלע מוצע לתפקיד מזכיר האסיפה. הצבעה: בעד – פה אחד: אביב סלע נבחר כמזכיר אסיפה

הצבעות על הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים והדוח המילולי כפי שהוצג ע"י רו"ח העמותה אושרו

הצבעות על בעלי תפקידים
הצבעה על חברי הוועד: חברי הוועד הנוכחיים ימשיכו לכהן בתפקידם לשנה נוספת
הצבעה לחברי ועדת הביקורת: חברי ועדת הביקורת הנוכחיים ימשיכו לכהן בתפקידם לשנה נוספת