הצטרפות לעמותה

תשלום דמי חבר / חידוש חברות

דמי חבר רגילים

דמי חבר לצעירים/חיילים/סטודנטים
עמותת המקור מורכבת מחברי וידידי העמותה, והם מהווים את בסיס לפעולותיה.
חברות וידידות בעמותה מותנים בתשלום דמי חבר שנתיים על סך 100 ש״ח (50 ש״ח לצעירים מתחת לגיל 18*, לחיילים ולסטודנטים) אותם ניתן לשלם באשראי דרך חשבון ה־PayPal של העמותה לעיל או במזומן במהלך אחד מאירועי העמותה.

תשלום סמלי זה מיועד לקידום מטרות העמותה וקהילת קוד מקור פתוח בישראל.

הצטרפות לעמותה נעשית במעמד ידיד העמותה. מעמד זה מזכה בכל ההטבות הקשורות בחברות בעמותה, למעט הזכויות להצביע באסיפה הכללית ולהיבחר למוסדות העמותה (ועד העמותה וועדת הביקורת). מלבד סייגים אלה, אין הבדל בין מעמד ידיד למעמד חבר עמותה.

שינוי מעמד לחבר עמותה מותנה בתרומה משמעותית למטרות העמותה, כלומר לנושא קוד מקור פתוח ותוכנה חופשית (פרטים נוספים בסעיף חברות בתקנון העמותה). ניתן לבצע את המעבר ע״י שליחת בקשת הצטרפות וצילום ת.ז. לכתובת המייל של ועד העמותה, כולל פירוט לגבי התרומה למטרות העמותה.

נוסח הבקשה:

אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת „המקור – עמותה ישראלית לתכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח“. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

הפרטים האישיים נדרשים לנו במסגרת חוקי רשם העמותות, אין העמותה משתמשת בפרטי חבריה מלבד שליחת קבלות על דמי החבר ותזכורות לגבי סיום מועד החברות.

* על פי חוק העמותות, תש״ם-1980 (סעיף 15א), גיל חבר עמותה המינימלי הוא 17 שנים. צעירים מתחת לגיל זה מוזמנים להיות ידידי העמותה.