תרומות וחסויות

תרומות מסחריות

(על פי סדר הא"ב)

תרומות פרטיות

  • ניתן לתרום באמצעות חשבון ה-PayPal של העמותה.
שימו לב: עמותת המקור אינה מוכרת בשלב זה כמוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).