ניירות עמדה

מעת לעת עמותת המקור מפרסמת ניירות עמדה בנושאים הקשורים לקוד פתוח ותוכנה חופשית. בעמוד זה ניתן למצוא ניירות עמדה שפורסמו לאורך השנים. לבקשת נייר עמדה מטעם העמותה בכל נושא אחר, יש ליצור קשר עם ועד העמותה.