ניירות עמדה

 

לבקשת נייר עמדה מטעם העמותה בכל נושא אחר, יש ליצור קשר עם ועד העמותה.