פרוטוקול אספת ועד 09-01-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. פייקון 2022
  1. בחינת חוזה מול גני התערוכה.
  2. תקציב PyCon 2022.
 2. קבוצת "באות":
  1. התחייבות חוזית של עמותת "באות" בשם עמותת המקור – יש לוודא הוספת העמותה בחוזה.
  2. תיאום פגישה מול "באות" לבחינת תוכניות עבור שנת 2022 (בטיפול שני)
 3. ניהול נכסים דיגיטליים של העמותה – יש לתאם מפגש עם קבוצת ניהול השרתים (בטיפול עידן).

האספה נסגרה ב 19:00