פרוטוקול אספת ועד 20-01-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

  1. סטאטוס דוחות 2020, 2021.
  2. תשלום לאינטרקלאוד עבור השרתים.
  3. ריכוז משאבים דיגיטליים של העמותה.

האספה נסגרה ב 19:00