פרוטוקול אספת ועד 23-12-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

  1. כנס אוגוסט פינגווין:
    1. מיקום – האופציות של שנקר ואשכול פיס.
    1. הערכת משתתפים, סטאטוס הקורונה.

האספה נסגרה ב 19:00