פרוטוקול אספת ועד 10-03-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

נושאים שנידונו:

  1. חשבון פיפאל
  2. קידום דוח 2020
  3. קידום אסיפה כללית 2022

האספה נסגרה ב 19:17