פרוטוקול אספת ועד 24-02-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:05

נושאים שנידונו:

  1. פייקון 2022: מנהלות (פתיחת אירוע בטיטו, מענה לספונסרים, הרשאות וכו')
  2. הוצאת מייל לגביית כספים מחברי עמותה (בטיפול עידן)
  3. קידום דוחות 2020 / 2021
  4. קידום נושא מיגרציה של השרתים (ע"י יהודה, נשמח אם יש אפשרות לעזור)

האספה נסגרה ב 19:07