פרוטוקול אספת ועד 02-06-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס, שי ברגר
אורחים: סים זקס, מיקי טבקה

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. סטאטוס פייקון 2022 ע"י סים זקס (חסויות, מתחם)
  2. סטאטוס גופרקון 2022 ע"י מיקי טבקה (מתחם, תנאי חוזה)

האספה נסגרה ב 18:31