פרוטוקול אספת ועד 05-05-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:35

נושאים שנידונו:

  1. סטאטוס פייקון 2022
  2. התקדמות בתהליך דוחות 2021

האספה נסגרה ב 18:30