פרוטוקול אספת ועד 24-03-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:11

נושאים שנידונו:

  1. הכנות אדמיניסטרטיביות לאסיפה הכללית
  2. עדכון CoC
  3. התקדמות בתהליך דוחות 2020

האספה נסגרה ב 19:01