פרוטוקול אספת ועד 14-07-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, משה נחמיאס
מארגנת פעילות באות: וויקטוריה קלמנוביץ'

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. פעילות קבוצת "באות" לשנת 2022, וצפי עתידי
  2. סיכום כנס "פייקון 2022"
  3. מנהלות

האספה נסגרה ב 18:35