פרוטוקול אספת ועד 28-07-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, אביב סלע, עידן מיארה, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. סיכום נתונים כנס "פייקון 2022", צפי לכנס "פייקון 2023"
  2. סטאטוס כנס CoreC++
  3. מנהלות שרת "המקור"

האספה נסגרה ב 18:15