פרוטוקול אספה כללית 30-11-2022

התקיימה פיזית, ברחוב המעיין בר"ג, ובאמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, שי ברגר, עמית אהרונוביץ, עידן מיארה, משה נחמיאס, אביב סלע, שני לוויים (זום), יהודה דויטש (זום), אבי אברהם(זום)
אורחת: רחלי פישר

האספה נפתחה ב 19:00

נושאים שנידונו:

  1. מינוי יו"ר ומזכיר אסיפה
  2. סקירת פעילות העמותה במהלך שנת 2021 ותכנון עתידי
  3. ייעוד כספי דרופל
  4. אישור דוחות כספיים ומילוליים של העמותה לשנת 2021

האספה נסגרה ב 20:30