פרוטוקול אספת ועד 03-11-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, אביב סלע, עידן מיארה, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. תכנון האסיפה הכללית בנובמבר
  2. סיום הגשת דו"ח 2021

האספה נסגרה ב 18:15