פרוטוקול אספת ועד 22-09-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, אביב סלע, עידן מיארה

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. תקציב העמותה
  2. אוגוסט פינגווין 2023
  3. עדכון בנושא חידוש ביטוח עבור כנסים
  4. סטאטוס הטבת אכסון של כונן העמותה

האספה נסגרה ב 18:10