פרוטוקול אספת ועד 29-12-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, אביב סלע, עידן מיארה, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. לוגיסטיקה כנס אוגוסט פינגווין 2023
  2. תוכן כנס אוגוסט פינגווין 2023
  3. איסוף חומרים לדוח שנת 2022

האספה נסגרה ב 18:25