הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 3.3.23

עדכון: ​בעקבות עיכוב בהכנת הדו"ח הכספי, לא תתבצע הצגתו לאספה והצבעה על אישורו במפגש זה, אלה יידחו ​לאספה נוספת שתפורסם בהמשך. מעבר לשינוי זה לא חל שינוי בפרטי האסיפה כפי שפורטו קודם לכן.

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 3.3.23, ביום שישי בשעה 13:00 (בסוף כנס "אוגוסט פינגווין 2023") תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר). 

שימו לב: האסיפה פתוחה לכלל חברי העמותה, ולא רק למשתתפי "אוגוסט פינגווין"

האסיפה תתקיים במתכונת היברידית:

  1. בבית ציוני אמריקה (רחוב דניאל פריש 1) בתל אביב, בשעה 13:00 ביום שישי ה-3.3
  2. אונליין דרך זום – קישור להתחברות לזום 

לוח זמנים:

  • 13:00 – פתיחת האסיפה
  • 13:30 – 13:10 – הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2022 ואישורם
  • 14:00 – 13:30 – דיון פתוח בנושא הצעות לפעילויות עתידיות של העמותה
  • 14:00 – 14:15 – בחירות לוועד ולוועדת ביקורת העמותה

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא (במקרה כזה הלו"ז מעלה עשוי להשתנות).

במהלך האסיפה יתקיימו בחירות לוועד ולוועדת ביקורת

נשמח להצטרפותכם כחברי וועד / וועדת ביקורת!
במידה ותרצו להתמודד, אנא שלחו מייל ל: [email protected]
בנוסף – אנא וודאו שאתם רשומים כחברים בעמותה לפני הכנס (הצטרפות כידידי/חברי העמותה, שדרוג מעמד מידיד/ת לחבר/ת העמותה)

פרטים טכניים

אנו מקווים שדיון על כל נושא בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו באופן גלוי לחלוטין, משיקולי זיהוי. משתתפים פיזית – תתבצע הצבעה בהרמת יד. 

משתתפי אונליין – לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית בוידאו, לכן, אנא בידקו את המצלמה טרם תחילת האסיפה.

חבר/ת עמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית). למען הסר ספק, משתתפים באמצעות ייפוי כח לא יספרו לצורך קוורום, אלא רק יחשבו בהצבעות.

אנו מזכירים לכולם לשלם את דמי החבר לעמותה. הודעה על מצב התשלום תצא לחברי וחברות העמותה. 

לנוחיותכם קישורים להצטרפות כידידי/חברי העמותה וכן לשדרוג מעמד מידיד/ת לחבר/ת העמותה.

בברכה,

ועד עמותת המקור