פרוטוקול אספת ועד 20-04-2023

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, משה נחמיאס, עמית ארונוביץ'

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. העלאת הרצאות ליו טיוב מכנס אוגוסט פינגווין 2023
  2. תכנון מיטאפ "המקור"

האספה נסגרה ב 18:40