פרוטוקול אספת ועד 23-03-2023

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, משה נחמיאס, עמית ארונוביץ'

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

  1. לוגיסטיקה וסיכומים מכנס אוגוסט פינגווין 2023
  2. סגירת תשלומים לספקים מכנס אוגוסט פינגווין 2023
  3. תכנון מיטאפ "המקור"

האספה נסגרה ב 18:30