פרוטוקול אספת ועד 18-05-2023

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, אביב סלע, שני לויים, שי גובר, גיא שפר, עידן מיארה, משה נחמיאס, עמית ארונוביץ'

האספה נפתחה ב 20:00

נושאים שנידונו:

  1. חלוקת תפקידים ואחריות בתוך הוועד
  2. תכנון מיטאפ "המקור", ומיטאפים עתידיים
  3. הצבעה: אישור חריגה מתקציב שנתי לכנס פייקון (על חשבון עודפים של שנים קודמות) – אושר פה אחד
  4. קידום אישור דוחות לשנת 2022

האספה נסגרה ב 21:30