פרוטוקול אספת ועד 24-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

סעיפים שנידונו:

  1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021:
    • ההחלטה היא שהכנס יתקיים בספטמבר / אוקטובר
    • תקציב דרוש עבור הכנס
    • מיקום לכנס
  2. אושרה העברת תשלום לרו"ח.
  3. ביטוח לכנסים.

האספה נסגרה ב 19:01

פרוטוקול ישיבת ועד 17-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 16:10

סעיפים שנידונו:
1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021.
2. מקומות אפשריים לקיום הכנס.
3. יצירת מסמכים: "הצעה לספונסרים" ו"קריאה להרצאות".
4. תקציב דרוש עבור הכנס

האספה נסגרה ב 17:05

פרוטוקול ישיבת ועד 10-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

סעיפים שנידונו:
1. הצעות ליישום יעדים.
2. מסמכים הדרושים עבור שינוי מורשי החתימה בבנק.
3. הדרכה לועד החדש בנוגע לאתרי אינטרנט רלוונטים לפעילות העמותה.
4. נשקלה אפשרות הפקת אוגוסט פינגווין 2021.

האספה נסגרה ב 20:05

פרוטוקול ישיבת ועד – 27-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

סעיפים שנידונו:
1. מסמך יעדים לשנת 2021
2. תיעדוף הנושאים החשובים מבין היעדים
3. יצירת מסמך מידע בנושא ארגון כנסים
4. שינוי מורשי החתימה בחשבון הבנק לחברי הוועד החדש

האספה נסגרה ב-20:01

פרוטוקול ישיבת וועד – 13-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

סעיפים שנידונו:
1. העברת מקל – המשך הדרכת חברי הוועד החדש לכניסה קלה לתפקיד.
2. (בוצע) העברת תשלום מהסכום לרשות "באות" עבור תרגום מסמכים לבקשת איריס.
3. (בוצע) העברת תשלום עבור אחסון האתר לאינטרקלאוד.
4. סטאטוס תשלום ספונסרים מ-PyCon2021
5. סטאטוס אישור דוחות ניהול חשבונות

בנוסף דנו על מטרות והצעות עתידיות לעמותה:
1. קשרי קהילה ורשימת ידידי וחברי העמותה
2. העמותה כגוף מרכז ידע בתחום הקוד הפתוח
3. עדכון האתר במידע נגיש בנושאים: "כיצד לתרום לקוד פתוח" ו"קוד פתוח בחברות מסחריות"

האספה נסגרה ב-20:05

פרוטוקול ישיבת וועד – 06-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, תומר בריסקר, ענבל לוי, עידן מיארה, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

בפגישה הקודמת נבחר ועד חדש לעמותה: אביב סלע, משה נחמיאס (שהיה גם בועד הקודם), עידן מיארה, ענבל לוי ושני לויים
תומר בריסקר ושי ברגר עוברים מכהונה בוועד לועדת הביקורת, ועמית אהרונוביץ׳ שהיה בועדת הביקורת ממשיך לכהן בה.

סעיפים שנידונו:
1. העברת מקל – שי ותומר הדריכו את חברי הוועד החדש לכניסה קלה לתפקיד.
2. אישור העברת תשלום מהסכום לרשות "באות" עבור תרגום מסמכים לבקשת איריס.
3 . אישור העברת תשלום עבור אחסון האתר לאינטרקלאוד.

האספה נסגרה ב-20:10

הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 26.4.21

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 26.4.2021 בשעה 20:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר).

שימו לב: במהלך האסיפה יתקיימו בחירות למוסדות העמותה. נכון למועד פרסום הודעה זו, טרם התקבלו הודעות על מועמדות ומועמדים למילוי התפקידים השונים (ועד מנהל וועדת ביקורת). שניים מחברי הועד הנוכחיים הודיעו כבר כי אין בכוונתם להמשיך בתפקידם. בהעדר המספר המינימלי של ממלאי התפקידים (3 בועד ו-3 בועדת הביקורת), העמותה לא תוכל להמשיך לפעול ותאלץ להתחיל בהליך של פירוק.

בשל המצב הנוכחי ובהתאם להנחיות, אסיפת העמותה תתבצע באמצעות שיחת וידאו (מלווה בצ׳ט אם יהיה צורך בכך. ככל הידוע לנו, אין בעמותה כיום חברים או חברות עם מוגבלות שמפריעה להשתתף בשיחת וידאו; נתאים את עצמנו במקרה שעד האסיפה יהיו). פרטים טכניים על אופן ההתחברות לשיחה ישלחו בהמשך.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא.

על סדר היום:

   1. הצגת דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2019 ואישורם.

   2. אישור המשך העסקת רחלי פישר כרו״ח העמותה.

   3. סיכום הקדנציה ומצב העמותה ע״י הועד היוצא.

   4. הערות ועדת הביקורת.

   5. דיון חופשי על המצב והעתיד. הדיון יהיה תחום בזמן (20 דקות).

   6. דיון בנושא „התאמת אירועי העמותה לתקופת הקורונה והאם יש רעיונות שכדאי לשמר גם לאחר מכן?” (לבקשתו של אביב סלע)

   7. בחירות לועד ולועדת הביקורת.

אנו קוראים לכל מי שהעמותה חשובה לה או לו, לשקול להתמודד על מקום בועד או בועדת הביקורת, ולהודיע על כך בפורום העמותה. מילוי תפקיד כזה דורש חברות בעמותה, אבל את זה אפשר לסדר.

פרטים טכניים יותר:

טיוטות הדוחות (לסעיף 1 לעיל) יועברו לעיון החברות.ים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם, או על כל נושא אחר בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו בוידאו משיקולי זיהוי. כמובן, בעקבות זאת, כל ההצבעות יהיו גלויות. יש לוודא יכולת השתתפות הכוללת וידאו טרם תחילת האסיפה, לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית.

חבר או חברת העמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית).
למען הסר ספק, משתתפותים באמצעות ייפוי כח לא ייספרו לצורך קוורום, אך משתתכנס האסיפה, קולותיהןם יחשבו בהצבעות.

אנו מזכירים לכולם לשלם את דמי החבר לעמותה. הודעה אישית על מצב התשלום תצא לחברי וחברות העמותה.

בברכה,
        ועד עמותת המקור

יום המתכנתים הצעירים למגזר הערבי

בהמשך ליום המתכנתים הצעירים שהתקיים במהלך חופשת הפסח אנו מקיימים את אירוע המכתנתים הצעירים למגזר הערבי שיתקיים ביום רביעי ה-21.4.2021 ויהיה באותה המתכונת של האירוע למגזר היהודי בשעות אחה"צ, בפריסה ארצית באופן מקוון ובהשתתפות עמותת המקור לצד האירגונים שהיו מעורבים באירועים הקודמים.

האירוע יתמקד בתכנות בסביבת Scratch בפורמט מקוון בזום.

אנו קוראים למתנדבים להעברת שיעור באירוע, מתנדבים דוברי ערבית יתקבלו בברכה, אך אין חובה לדעת ערבית

מה נדרש מהמתנדבים?
* לעבור הדרכה קצרה בזום לפני הפעילות עצמה (ביום ב ה-19.4.2021 בשעה 16:00, כשעה וחצי)
* להעביר את ההדרכה ביום הפעילות עצמו בשעות אחה"צ
* לאחר ההדרכה ותירגול של הילדים- רצוי אך לא חובה, ללוות עבודות נבחרות להצגה בפני המשתתפים

שאלות ותשובות נוספות:
* האם צריך לדעת סקראצ' מראש? לא
* נשמע מעניין, איך אפשר לקבל פרטים נוספים או להירשם כמתנדב?ניתן לפנות ישירות למארגן האירוע, אמיר קירש בוואטסאפ בטלפון 050-5452065

הודעה מוקדמת על אסיפה כללית

שלום לכל חברי וחברות העמותה, ידידותים ושותפיםות לדרך,

העמותה מתכוונת לקיים אספה כללית במהלך המחצית השניה של חודש אפריל. רשמית, זה מה שנקרא „אסיפה רגילה”, אבל ביחס לשנים הקודמות, היא כנראה תהיה קצת מיוחדת.

אסיפה כללית היא מנגנון שנועד לאפשר לחברותי העמותה לבקר את פעילותה ולשלוט בה, באמצעות מספר כלים: קבלת החלטות מחייבות, שינויי תקנון, קבלת דיווחים שחלקם פורמליים (ע״י רו״ח העמותה) וחלקם פחות פורמליים (ע״י הועד והפעיליםות), ובחירת מוסדות העמותה – הועד וועדת הביקורת.

האסיפה הזו תהיה שונה מהאסיפות של השנים הקודמות, כי נראה שהפעם רוב חברי* הועד לא ירוצו לתפקיד שוב. הפעילות בועד העמותה הביאה לנו במהלך השנים האחרונות המון סיפוק, קשרים אישיים, ומפעם לפעם אפילו גאווה מרחיבת־לב בהישגים: כנסי ענק מקצועיים עם מרצותים מחו״ל ותקציבים של מאות אלפי שקלים, לצד אירועי חינוך והנגשה מקומיים, כמו יום המתכנתים הצעירים שהתקיים ביום ראשון שעבר. עם זאת, מדובר בעבודה שרובה אינו טכני, ואנחנו מתכנתים; עשינו את המשמרת שלנו, ונשמח להעביר את הלפיד הארגוני.

לא צריך להיות חבר.ה בעמותה כרגע בשביל להתמודד על התפקיד – ניתן להצטרף בכל זמן עד לאסיפה.

אנחנו עדיין לא יודעים אם ובאילו תנאים ניתן יהיה לקיים אסיפה פיזית בעוד מספר שבועות, ויש גם סיבות להעדיף אסיפה המתקיימת בשיחת וידאו. מי שמתכוונותים להשתתף באסיפה, ויביעו העדפות, ישפיעו.

הצעות ורעיונות לנושאים לדיון באסיפה, לדרכים לקיומה, ולעתיד העמותה בכלל, יתקבלו בברכה בפורום העמותה, במייל לועד, או בכל דרך אחרת.

חג שמח,

    תומר, משה, דור ושי,
    ועד עמותת המקור

* – לצערנו, הועד הקיים הוא על טהרת המין הגברי, וההתייחסות המגדרית לחבריו היא בהתאם. נשמח מאוד אם הועד החדש שיבחר יהיה מגוון יותר.

יום המתכנתים הצעירים

טניה מסבירה על סקראץ׳ דרך זום
בצילום: טניה ז׳לזניאק מדריכה במהלך היום

ביום ראשון השבוע השתתפו מעל 200 ילדים וילדות ביום המתכנתים הצעירים של המכללה האקדמית ת־א יפו, שהתקיים בפעם הראשונה באופן וירטואלי (דרך זום) ובהשתתפות עמותת המקור. מתנדבי ומתנדבות העמותה, לצד אלו מעמותת „חינוך לפסגות” ומהמכללה, הדריכו קבוצות  מכל רחבי הארץ בפעילות אתגרית ומהנה.

עמותת המקור מאמינה כי החשיפה לתכנות, מגיל צעיר, היא מפתח חשוב להשתלבות הדור הצעיר בעולם הטכנולוגיה. אנו גאים בתפקיד ששיחקו טכנולוגיות קוד פתוח ביום הזה, ובמדריכים.ות שהשקיעו זמן, מרץ וידע בפתיחת העולם הזה לתלמידות.ים.

אנו מודים במיוחד לאמיר קירש, שיזם והוביל את האירוע, ומברכים את כל המשתתפות.ים על הישגיהם!