בעלי תפקידים

ועד העמותה (נבחר ב-21 בדצמבר, 2016)

  • שי ברגר
  • עומר זק
  • תומר בריסקר

ועדת הביקורת (נבחרה ב-21 בדצמבר, 2016)

  • מאיר מאור
  • אבי אברהם
  • שי גובר

ייעוץ משפטי

  • יהונתן קלינגר, עו"ד

ראיית חשבון

  • יוסי נתנזון, רו"ח