בעלי תפקידים

ועד העמותה (נבחר ב־8 בספטמבר, 2017)

  • שי ברגר
  • משה נחמיאס
  • תומר בריסקר

ועדת הביקורת (נבחרה ב־8 בספטמבר, 2017)

  • מאיר מאור
  • אבי אברהם
  • עמית אהרונוביץ׳

ייעוץ משפטי

  • יהונתן קלינגר, עו״ד

ראיית חשבון

  • יוסי נתנזון, רו״ח